Klikom na naziv zakona možete izabrati hoćete li dokument otovriti direktno u Wordu (open) ili ćete ga spremiti (save as)na radnu površinu vašeg računala.
 1. NACRT SVEOBUHVATNE I CJELOVITE MEĐUNARODNE KONVENCIJE O ZAŠTITI I PROMICANJU PRAVA I DOSTOJANSTVA OSOBA S INVALIDITETOM
 2. ODJEL ZA NEUROMUSKULARNE BOLESTI S REFERENTNIM CENTROM ZA NEUROMUSKULARNE BOLESTI MINISTARSTVA REPUBLIKE HRVATSKE
 3. ODLUKA O AKTUALNOJ VRIJEDNOSTI MIROVINE OD 1. SIJEČNJA 2006.
 4. ODLUKA O IZNOSU ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE KOJA SE PLAĆA PRILIKOM KORIŠTENJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
 5. ODLUKA O NAČINU OSTVARIVANJA POTICAJA PRI ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM
 6. ODLUKA O NAJNIŽOJ MIROVINI ZA JEDNU GODINU MIROVINSKOG STAŽA OD 1. SIJEČNJA 2006.
 7. ODLUKA O NAKNADI PUTNIH TROŠKOVA U VEZI S OSTVARIVANJEM PRAVA IZ MIROVINSKOG OSIGURANJA ZA GODINU 2006.
 8. ODLUKA O NAKNADI ZA TROŠKOVE SMJEŠTAJA I PREHRANE ZA VRIJEME PROFESIONALNE REHABILITACIJE IZVAN MJESTA PREBIVALIŠTA KORISNIKA U GODINI 2006.
 9. ODLUKA O OSNOVICI ZA ODREĐIVANJE NAKNADE ZBOG TJELESNOG OŠTEĆENJA I O USKLAĐIVANJU NOVČANIH NAKNADA ZBOG TJELESNOG OŠTEĆENJA OD 1. SIJEČNJA 2006.
 10. ODLUKA O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI
 11. ODLUKA O UVJETIMA POD KOJIMA SE SMATRA DA JE OSIGURANIK UZDRŽAVAO ČLANA OBITELJI I UVJETIMA PRESTANKA PRAVA NA OBITELJSKU MIROVINU ZBOG NASTALE PROMJENE U IMOVNOM STANJU, ODNOSNO PRIHODIMA U GODINI 2006.
 12. PRAVA I POVLASTICE NA TEMELJU POSTOTKA TJELESNOGA OŠTEĆENJA I KATEGORIJE INVALIDITETA
 13. PRAVA S OBZIROM NA STUPANJ I VRSTU INVALIDITETA
 14. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O VOĐENJU MATIČNE EVIDENCIJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
 15. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O UVJETIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENIH PREGLEDA, VRSTI I OPSEGU PREGLEDA, NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE I MEDICINSKE DOKUMENTACIJE VOZAČA I KANDIDATA ZA VOZAČE
 16. PRAVILNIK O OSIGURANJU PRISTUPAČNOSTI GRAĐEVINA OSOBAMA S INVALIDITETOM I SMANJENE POKRETLJIVOSTI
 17. PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA IZ OSNOVNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZA PROVOĐENJE ZDRAVSTVENE NJEGE U KUĆI
 18. PRAVILNIK O ZNAKU PRISTUPAČNOSTI
 19. PRIKAZ STAMBENOGA ZAKONODAVSTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ I POSLJEDICE
 20. RAZNA PRAVA MIROVINU, INVALIDNOST I OSTALO
 21. STANDARDNA PRAVILA O IZJEDNAČAVANJU MOGUĆNOSTI ZA OSOBE S INVALIDITETOM
 22. UPUTA ZA OSTVARIVANJE PRAVA PROPISANIH ODREDBAMA ZAKONA O JAVNIM CESTAMA
 23. UPUTA ZA OSTVARIVANJE PRAVA ZA VINJETE
 24. UREDBA O KRITERIJIMA ZA UTVRĐIVANJE KORISNIKA I NAČINU RASPODJELE DIJELA PRIHODA OD IGARA NA SREĆU ZA 2006. GODINU
 25. ZAKON O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI I ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM
 26. POVLASTICE OSOBA SA INVALIDITETOM U R.H.
 27. ZAKON O SOCIJALNOJ SKRBI - ožujak 2012.
 28. ZAKON O POTICANJU ZAPOŠLJAVANJA - 15. svibnja 2012.
 29. ZAKON O ODGOJU I OBRAZOVANJU

Vodič za OSI u IŽ

vodić za osi Istarske županije